ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

24/11/2008: Με αφορμή τη δημοσίευση από την Ευρ. Επιτροπή της "2ης Έκθεσης για τη Δημογραφία: Κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε μια γηράσκουσα κοινωνία", συγκλήθηκε το από καιρό αναμενόμενο 2ο Φόρουμ για τη Δημογραφία, στις 24-25 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, με συμμετοχή 440 και πλέον εκπροσώπων, φορέων και οργανώσεων.

Τις εργασίες, κατά την εναρκτήρια συνεδρία, διηύθυνε η ευρωβουλευτής, Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού" του Ευρωκοινοβουλίου, προσκεκλημένη του αρμόδιου για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες ευκαιρίες Επιτρόπου, κ. Vl. Spidla, και του Γάλλου Υπουργού Εργασίας, κ. X. Bertrand.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην πρόκληση των δημογραφικών εξελίξεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στη μείωση του ενεργού πληθυσμού της Ευρώπης - με κατακόρυφη αύξηση έως το 2014 των ατόμων άνω των 60 ετών - και θα προκαλέσουν ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Ανέπτυξαν, επίσης, προτάσεις για παραμονή στην εργασία και στην εθελοντική προσφορά των υπό συνταξιοδότηση εργαζομένων, για βελτίωση της κατάρτισης και των όρων εργασίας, για ενσωμάτωση των μεταναστών αλλά κυρίως για στήριξη των οικογενειών και παροχή εγγυήσεων, ώστε οι Ευρωπαίοι να αποκτούν τον αριθμό των τέκνων που επιθυμούν. Η βελτίωση των όρων μητρικών και γονικών αδειών, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητος εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών με πρώτες εκείνες της παροχής φροντίδας σε παιδιά και ηλικιωμένους θεωρήθηκαν απαραίτητες κοινές επιδιώξεις, για τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάξουν καλές πρακτικές. Η βιωσιμότητα των οικονομικών συστημάτων, η ευελιξία των εργασιακών σχέσεων προς το συμφέρον των εργαζομένων και η αειφόρος ανάπτυξη εγγυώνται την εξασφάλιση επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό και συνιστούν αποτελεσματική απάντηση στις μόνο κατά προσέγγιση προβλέψιμες δημογραφικές εξελίξεις.

Η 2η Έκθεση για τη Δημογραφία διορθώνει τα στατιστικά στοιχεία και τις προβλέψεις του 2004 ώστε να αξιολογηθούν οι δράσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη για την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών μέσω του εκσυγχρονισμού των οικογενειακών πολιτικών και την προώθηση των ευκαιριών για στήριξη των ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, η Μ.Παναγιωτοπούλου- Κασσιώτου είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει την αλλαγή στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αναγκαιότητα προγραμματισμού φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών. Ζήτησε, επίσης, την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Οικογένεια ως πλατφόρμας συντονισμού ολοκληρωμένων δράσεων για τις διαγενεακές σχέσεις, την ισότητα ευκαιριών και την εξασφάλιση καλύτερων προοπτικών για τη νεολαία ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας και να διατηρηθεί η Ευρώπη στον παγκόσμιο χώρο.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΓΕΡΝΑΕΙ

24/02/2008: Παρά τις τελευταίες οικονομικές, τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις που επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να ζουν περισσότερα χρόνια, η ΕΕ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα με κύρια συνέπεια τη γήρανση του πληθυσμού και την έλλειψη νέου εργατικού δυναμικού. Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ο μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια είναι ιδιαίτερα μικρός καθώς μόλις αντιστοιχεί στο 1,5.
Με αφορμή αυτές τις ανησυχητικές πληθυσμιακές εξελίξεις ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης σχετικά με το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, στη σύνταξη της οποίας η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου συνέβαλε ουσιαστικά με μια σειρά τροπολογιών που υπερψηφίστηκαν.
«Οι δημογραφικές εξελίξεις συνδέονται με την παρακολούθηση και πρόβλεψη, εκτός των άλλων, των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες για ένα δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο στην αγορά εργασίας, για την ενίσχυση της ελπίδας να διατηρηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε η ελληνίδα ευρωβουλευτής κατά την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του ΕΚ.
Η Μ.Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου υπογράμμισε ότι οριζόντιες δράσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορέσουν να δώσουν λύση στην αδιάσπαστη αλυσίδα των σύθετων προβλημάτων που προκαλεί ο δημογραφικός κατήφορος. Ιδιαίτερα σημαντική, χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής, την ενίσχυση της διαγενεακής αλληλεγγύης μέσω της πολλαπλής υλικής και ηθικής στήριξης της οικογένειας, όπου και αν αυτή βρίσκεται, στην πόλη ή στο απόμακρο χωριό, όποια ηλικία κι όποια καταγωγή και αν έχουν τα μέλη της, εντόπια ή μεταναστευτική.
«Οι οικογένειες είναι το κέντρο της ανάπτυξης, προσφέρουν εργασία, καταναλώνουν αγαθά και ετοιμάζουν νέα δυναμικά μέλη. Για να δημιουργηθούν νέες οικογένειες χρειάζεται εγγύηση για νομική ασφάλεια, εξασφάλιση της συνέχειας των πολιτικών και, κυρίως, ειλικρινής διάλογος στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε η Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου και επεσήμανε την ανάγκη να συμπεριληφθεί το δημογραφικό πρόβλημα, ως ένα από τα βασικότερα θέματα, στην ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα της Ευρ. Επιτροπής για το 2008.

ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

11/12/2007: Συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΕΚ έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης σχετικά με τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης, η οποία θεσπίζει κοινούς ορισμούς και δείκτες των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται κάθε 10 χρόνια καθώς επίσης και κοινές απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας και διαφάνειας των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, σε παρέμβασή της κατά τη συζήτηση εκ μέρους του ΕΛΚ, δήλωσε ότι η σύγκριση των δεδομένων όσον αφορά τον πληθυσμό και τα κύρια οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά και στεγαστικά χαρακτηριστικά είναι σημαντική καθώς με βάση αυτά, κάθε Κράτος Μέλος μπορεί να προγραμματίσει καλύτερα τις πολιτικές του. "Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως χρειάζεται να στοχεύσουμε στα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη πολιτική συνοχής και περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να καταργηθούν οι ανισότητες και να υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών", υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου αναφέρθηκε στη σημασία της αντικειμενικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας της συλλογής στοιχείων, για την οποία απαιτείται τακτική αξιολόγηση και έλεγχος ποιότητας και διαφάνειας των στατιστικών υπηρεσιών.

Η σύσταση της Ε.Επιτροπής για συμπερίληψη θεμάτων κατ' επιλογή, τα οποία περιλαμβάνονται σε παράρτημα, δεν βρήκε σύμφωνη την ευρωβουλευτή. "Εφόσον στόχος της πρότασης είναι η υιοθέτηση δεσμευτικής νομοθεσίας για τη θέσπιση κοινών ορισμών για τη συγκρισιμότητα των στοιχείων, πιστεύω ότι τα σημεία αυτά πρέπει να διαγραφούν. Η αξιολόγηση κόστους-οφέλους καθώς και τα έξοδα περισυλλογής λεπτομερειακών στοιχείων αποτρέπουν πολλά Κράτη Μέλη από τη συμμόρφωση. Θίγονται άλλωστε πολύ ευαίσθητα θέματα που συνδέονται με την προσωπική, οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, όπως το αίτημα για συλλογή στοιχείων συμβίωσης των πολιτών ή τη θερμοκρασία του νερού στο λουτρό!". Η Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου διετύπωσε την αντίθεσή της στην καταγραφή των προσωπικών δεδομένων έστω κι αν αυτό έχει ως κίνητρο την εξάλειψη διακρίσεων.

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

10/12/2007: Σε συνέχεια της υιοθέτησης της Σύστασης 19 της 13ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προώθηση της θετικής αντιμετώπισης του ρόλου των γονέων (positive parentality) από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δημιουργήθηκε ειδική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για θέματα κοινωνικής πολιτικής για παιδιά και οικογένειες, η οποία συνεδρίασε στις 7 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Στη συνάντηση, κύριος στόχος της οποίας ήταν η αξιολόγηση των δράσεων για την υλοποίηση της παραπάνω Σύστασης, συμμετείχε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μ.Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, Πρόεδρος της Διακομματικής ομάδας του Ε.Κ. "Οικογένεια και προστασία του παιδιού". Κατά τη συνεδρίαση, η ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι οικογενειακές επιθυμίες των ευρωπαίων για την απόκτηση περισσότερων παιδιών εμποδίζονται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως η δυσκολία συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η ελλιπής κοινωνικό-οικονομική υποστήριξη και οι ανισότητες λόγω φύλου στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
"Η υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από οικογενειακές πολιτικές με οικονομικό επίκεντρο, δηλαδή βασιζόμενες στη συμμετοχή και των δυο γονέων στην αγορά εργασίας, όπως έχουν προτείνει μέχρι τώρα τα Κράτη Μέλη και η Ευρ. Επιτροπή, αλλά να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυσκολίες κάθε οικογένειας και να προστατεύουν τις επιλογές τους. Οι οικογένειες είναι ελεύθερες να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους χωρίς να υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Κατά συνέπεια τα Κράτη Μέλη καλούνται να αναγνωρίζουν σε συνταξιοδοτικό και κοινωνικό επίπεδο την προσφορά του γονιού που παρέχει άτυπες μορφές φροντίδας σε παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη", υπογράμμισε στην εισήγησή της η Μ.Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.
Η ευρωβουλευτής, δήλωσε ότι αν και η δημιουργία οικογένειας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν και να στηρίζουν, η κοινωνία, από την πλευρά της, περιμένει από τους γονείς να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ρόλο τους και να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα περιβάλλον αγάπης, σεβασμού και φροντίδας. Η Μ.Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου επεσήμανε ότι η σωστή άσκηση των γονικών υποχρεώσεων απαιτεί τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την οικογένεια, που θα περιλαμβάνει μέτρα διευκόλυνσης πρόσβασης στην κατοικία, την ιδιοκτησία καθώς και την προστασία από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όπως είναι η κακοποίηση, το παράνομο περιεχόμενο σελίδων στο διαδίκτυο, κλπ.
Τέλος, η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην υπό επεξεργασία πρόταση μιας Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία θα αναγνωρίζει στα παιδιά ένα ευρύ σύνολο δικαιωμάτων και θα προωθεί την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η εκπαίδευση, οι υγειονομικές υπηρεσίες, κλπ. Τόνισε όμως ότι η αναγνώριση του παιδιού ως ανεξάρτητη προσωπικότητα με ανεξάρτητα δικαιώματα συνδυάζεται με εκείνα του οικογενειακού περιβάλλοντος το οποίο το προστατεύει κατά την ανάπτυξή του.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

05/07/2007: Σε συνέδριο της Ευρ. Επιτροπής, στις Βρυξέλλες (3 Ιουλίου 2007), με θέμα: "Γήρανση, καλή υγεία και συντάξεις" η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου συμμετείχε με εισήγηση στη θεματική ενότητα που αφορούσε στην "Κοινωνική Παραγωγικότητα και Οικογενειακή Φροντίδα των ηλικιωμένων". Αναφέρθηκε στη συμβολή της τρίτης ηλικίας στην οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή συνοχή, τόσο όταν "προσφέρουν", όσο και όταν "δέχονται τη φροντίδα των δικών τους ή των δημόσιων υπηρεσιών". Τα παραδείγματα εθνικών πολιτικών για υποστήριξη των ηλικιωμένων διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, γενική είναι, όμως, η διαπίστωση ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η οικογένεια παραμένει η κύρια πηγή υποστήριξης των ηλικιωμένων ατόμων.

Η ευρωβουλευτής υπογράμμισε τον κίνδυνο να μειωθούν οι δυνατότητες άτυπης οικογενειακής φροντίδας λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων και της αυξανόμενης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. "Είναι απαραίτητη η εξεύρεση ισορροπίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ της αυτοεξυπηρέτησης και της οικογενειακής, κοινωνικής και κρατικής φροντίδας. Η άτυπη οικογενειακή εργασία για τη φροντίδα των ηλικιωμένων έχει ανεκτίμητη αξία στη διαγενεακή αλληλεγγύη. Η διατήρησή της θα είναι η μελλοντική πρόκληση για τις κοινωνίες μας. Οι υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους δεν έχουν μόνο οικονομική, αλλά κοινωνική και ανθρωπιστική αξία. Σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη (Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Γερμανία) οι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας μπορούν να λαμβάνουν από το κράτος επιδόματα και να έχουν άδεια ξεκούρασης (Φινλανδία), οικογενειακή άδεια με διατήρηση της θέσης εργασίας και των αποκτηθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (Γαλλία)".

Η Μ. Παναγιωτοπούλου έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των ηλικιωμένων επισημαίνοντας την προσφορά τους στην οικογένεια για την φύλαξη παιδιών, την οικονομική υποστήριξη στα παιδιά και στα εγγόνια τους καθώς και την συνεισφορά τους στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων μέσα στις επιχειρήσεις για την κατάρτιση νέων εργαζομένων, στη γειτονιά και στις κοινότητες. Τέλος, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι " πρέπει να αναγνωρίσουμε όχι μόνο τη σημαντική προσφορά της τρίτης ηλικίας στην συνοχή των κοινωνιών μας, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες της στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής (μέσα μεταφοράς, στέγαση, χωροταξική διαμόρφωση των πόλεων, αναψυχή, διαθεσιμότητα συνοδού κλπ)".

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάγκης προσφοράς υπηρεσιών, η ευρωβουλευτής τόνισε ότι το δικαίωμα των ηλικιωμένων ταυτίζεται με το δικαίωμα των νεότερων γενεών να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

05/06/2007: Με στόχο τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά και την εξασφάλιση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα ζωής και στον συνδυασμό των επαγγελματικών υποχρεώσεων με τις ιδιωτικές και οικογενειακές ανάγκες.
Η ανάγκη ποιοτικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης συχνά αναβάλλει την απόφαση των νέων για δημιουργία ανεξάρτητης οικογενειακής ζωής.

Στο πλαίσιο των δημογραφικών προκλήσεων και της δέσμευσης των κρατών μελών να δημιουργήσουν κοινωνίες πιο φιλικές προς τα παιδιά και τους νέους, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου συνέταξε έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα: "Θεσμικό πλαίσιο μέτρων για τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση", η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα (5/6/2007) από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των δυο φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εισηγήτρια, Μ. Παναγιωτοπούλου, αναφερόμενη στη σημασία της έκθεσης τόνισε: «Η έκθεση φιλοδοξεί να βοηθήσει στον προγραμματισμό μέτρων που θα διευκολύνουν τους νέους να συνδυάσουν την οικογενειακή ζωή με τα πρώτα στάδια της καριέρας τους, για να έχουν την ικανοποίηση ολοκληρωμένης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι".

Ενόψει της έγκρισης της έκθεσής της από την Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο (20 Ιουνίου), η ευρωβουλευτής προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση και συζήτηση εκπροσώπους νεανικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου (11:00πμ) στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Στη συνάντηση θα δοθεί σε όλους η ευκαιρία να αναλύσουν τα μέτρα που προτείνει η έκθεση, ώστε να προωθηθούν προτάσεις για πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια και τους νέους και να εξασφαλιστούν στο άμεσο μέλλον υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, δυνατότητες προσαρμογής στην αγορά εργασίας και επίτευξη ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

31/05/2007: Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου παρουσίασε τη συμβολή της οικογένειας ως κύριου δικτύου υποστήριξης τόσο των παιδιών όσο και των ηλικιωμένων ατόμων σε διήμερο συνέδριο που οργανώθηκε στην Αθήνα (29-30 Μαΐου). H εκδήλωση με κεντρικό τίτλο: "Η τρίτη ηλικία στην τρίτη Χιλιετία: Ευρωπαϊκές Προοπτικές των Διαγενεακών Σχέσεων - Η συμμετοχή της γυναίκας", πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνική Αρωγή Ελλάδος, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ανέφερε ότι το ποσοστό των υπερηλίκων ατόμων αναμένεται να φθάσει το όριο του 51% του πληθυσμού έως το 2050. Η γήρανση διαμορφώνει τις διαγενεακές σχέσεις, καθώς οι ενήλικες έχουν να φροντίσουν, όχι μόνο τα παιδιά τους τα οποία ανεξαρτητοποιούνται σε μεγάλη ηλικία, αλλά και τους ηλικιωμένους τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Παρατήρησε ότι μια φιλική προς την οικογένεια αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη δυνατότητα για τον καθένα να φροντίσει παιδιά και εξαρτημένα άτομα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται διακριτική μεταχείριση ως προς τα δικαιώματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής προστασίας. Η ευρωβουλευτής ζήτησε να αναγνωρισθεί η εκπαιδευτική, κοινωνική, ανθρωπιστική και οικονομική αξία της άτυπης οικογενειακής εργασίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και εξαρτημένα άτομα.

Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και τη συμμετοχή των μεγάλης ηλικίας ατόμων στην αγορά εργασίας, η M.Παναγιωτοπούλου ανέφερε ότι "η ενεργός γήρανση" πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνολικής προσέγγισης με συγκεκριμένες δράσεις για: εξάλειψη στερεοτύπων και διακρίσεων λόγω ηλικίας, δια βίου μάθηση, παροχή κινήτρων στους εργοδότες και προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στη γήρανση.

"Η κοινωνική συμβολή της τρίτης ηλικίας στην προώθηση και βελτίωση των διαγενεακών σχέσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι ηλικιωμένοι προσφέρουν πολλά εντός της οικογένειας (π.χ. φύλαξη παιδιών, οικιακές εργασίες, οικονομική υποστήριξη στα παιδιά και εγγόνια υπό μορφή κληρονομιών, γονικών παροχών, οικονομικής βοήθειας σε χρήμα, κοινωνική, συναισθηματική υποστήριξη και μετάδοση αρχών και αξιών)”. Χρησιμοποιώντας τον όρο "ασημένια οικονομία" (Silver economy), η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στα αποθέματα κοινωνικής προσφοράς της τρίτης ηλικίας μέσω της εθελοντικής της εργασίας στη γειτονιά, στα σχολεία, στους αθλητικούς συλλόγους και στις εκκλησίες. Ο χρόνος και η εμπειρία της γενιάς αυτής αποτελούν ανεκμετάλλευτο θησαυρό για τη σύγχρονη κοινωνία", κατέληξε η M. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

15 ΜΑΪΟΥ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

14/05/2007: Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου χαιρετίζει τις τελευταίες δράσεις των ευρωπαϊκών οργάνων να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα στην ΕΕ, όπως την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες (Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2007) και τη σειρά Ανακοινώσεων της Ευρ. Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες (10/5/2007) για την προώθηση της διαγενεακής αλληλεγγύης.

Ως Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του ΕΚ "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού", η Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου εκφράζει την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνει η ΕΕ στην οικονομική και κοινωνική υποστήριξη της οικογένειας ως βασικού κυττάρου της κοινωνίας. Αν και συμμερίζεται τον κύριο στόχο για καλύτερο συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής, ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό με τους άνδρες στην αγορά εργασίας και τα οικογενειακά βάρη να κατανέμονται ισομερώς, η ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η κοινοτική προσέγγιση δεν πρέπει μόνο να βασίζεται στην καθαρά οικονομική χροιά της αγοράς εργασίας, αλλά κυρίως στην ελεύθερη επιλογή των ανθρώπων να διαλέξουν τον τρόπο ζωής τους ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και αυτές των οικογενειών τους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται δυσμένεια. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μ. Παναγιωτοπούλου τονίζει ότι αξίζει να λαμβάνεται πάντα υπόψη ότι τα άτομα που φροντίζουν χωρίς αμοιβή παιδιά και εξαρτημένα άτομα συμβάλλουν οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά, γι΄αυτό και θα πρέπει να απολαμβάνουν νομικής αναγνώρισης και να έχουν δικαιώματα συνταξιοδότησης.

Επίσης, η ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της οικογένειας δεν πρέπει να αφορά μόνο στα άτομα που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται τόσο στους νέους που επιθυμούν να συνδυάσουν οικογενειακή ζωή με σπουδές, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιχειρηματίες όσο και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να σπουδάσουν παράλληλα με την εργασία τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Η Μ. Παναγιωτοπούλου εύχεται η νέα Συμμαχία για τις Οικογένειες να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την υιοθέτηση στοχευμένων εθνικών πολιτικών που ενισχύουν και αναγνωρίζουν την αξία της οικογένειας.

"Πέρα από την ισότητα γυναικών και ανδρών, πέρα από τα δικαιώματα του παιδιού, είναι αναγκαία η αναγνώριση των δυσκολιών που συναντά κάθε οικογένεια εν τη γενέσει της και κατά την εξέλιξή της. Γιατί αυτές είναι οι κύριες αιτίες του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης. Για να γίνει η ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη αποδεκτή από τους ευρωπαίους πολίτες, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην οικογένεια και τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες", κατέληξε η Μ. Παναγιωτοπούλου.

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

01/03/2007: Πως είναι δυνατόν να ενθαρρυνθούν νέες οικογένειες να αποκτήσουν παιδιά συνδυάζοντας και την αυξανόμενη ανάγκη για μακροχρόνιες σπουδές; Η μητρότητα πριν το 30ο έτος συνδυάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Ο φόβος διακοπής των σπουδών και οι οικονομικές δυσκολίες οδηγούν συχνά στην έκτρωση και βάζουν σε κίνδυνο την μελλοντική απόκτηση παιδιών. Πιθανές λύσεις για τον καλύτερο συνδυασμό των σπουδών και της οικογενειακής ζωής", συζήτησε πλειάδα ειδικών από διάφορους φορείς, στη δημόσια ακρόαση που οργάνωσε στις 27.02.07 στις Βρυξέλλες η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ. Αφορμή στάθηκε η Έκθεση Πρωτοβουλίας της ευρωβουλευτού της Ν.Δ, Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.
Σύμφωνα με στατιστικές τα ποσοστά μητρότητας μεταξύ των φοιτητριών στη Β. Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα της Κεντρικής και Νότιας. Το παράδειγμα της Νορβηγίας, όπου οι φοιτητές με παιδιά λαμβάνουν από το Δημόσιο, ειδικό επίδομα παρουσιάστηκε από τον κ. Skirbekk, εμπειρογνώμονα για δημογραφικά θέματα. Πλήρης μισθός δέκα μηνών, θέσεις σε παιδικούς σταθμούς για όλους ή πληρωμή τροφού έως το τρίτο έτος και 119 ευρώ για κάθε παιδί είναι τα πλεονεκτήματα των νέων γονέων. Το ποσοστό των φοιτητών που αποκτούν παιδί προτού τελειώσουν τις σπουδές τους στη Σουηδία είναι 41%, στη Φινλανδία 31% και στη Νορβηγία 30%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι 13%, στην Ελλάδα, Αυστρία και Γερμανία12% και στη Γαλλία 9%.

Σύμφωνα με τον κ. Skirbekk, ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών που αποκτούν παιδί αυξάνεται συνεχώς από το 1975, λόγω μεγαλύτερης διάρκειας των σπουδών. Στη Σουηδία οι γυναίκες αποκτούν κατά μέσο όρο το πρώτο τους παιδί 23 ετών, αν έχουν μόρφωση μέσης εκπαίδευσης και στα 27 εάν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. Το επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό παιδιών και το επίπεδο ζωής. Σε γυναίκες χωρίς μόρφωση αντιστοιχούν 2,24 παιδιά στη Δυτική Ευρώπη και 1,62 στην Ανατολική Ευρώπη. Η αναλογία για γυναίκες πανεπιστημιακής μόρφωσης είναι αντίστοιχα 1,54 και 1,15 στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι όμως λίγες οι μελέτες που αποδεικνύουν ότι η επιθυμία απόκτησης παιδιών από τις πολύ μορφωμένες γυναίκες είναι μεγάλη, αλλά δεν εκπληρώνεται. Προϋπόθεση είναι βέβαια και η ύπαρξη κατάλληλου κοινωνικού πλαισίου, όπως τόνισε η Διευθύντρια του Τμήματος Ισότητας του Συνδέσμου Γερμανικών Εργατικών Συνδικάτων (DGB). Τόνισε επίσης την ανάγκη στήριξης των νεαρών οικογενειών, καθώς η Ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται εργαζόμενους με υψηλά προσόντα.

Δεν αρκούν οι οικονομικές ενισχύσεις, αλλά απαιτείται ένας γενικότερος, φιλικός προς την οικογένεια σχεδιασμός στον χώρο εργασίας, στις γειτονιές και στον προγραμματισμό του ελεύθερου χρόνου. Ο ρόλος του πατέρα πρέπει επίσης να προσαρμοσθεί στις ανάγκες της νέας οικογένειας. Πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη αποδεικνύει ότι άνδρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης δεν επωμίζονται τις ευθύνες τους και δεν συμμετέχουν στα οικογενειακά βάρη.

Η κ. Attard, μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, έδωσε έμφαση στους σκοπούς της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και τα απαιτούμενα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της απασχόλησης των γυναικών και της δημιουργίας εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών. Ανήγγειλε ότι ο Επίτροπος Spidla πρόκειται να προβεί σε σχετική δήλωση στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΚ τον Μάρτιο αναφερόμενος στις σχεδιαζόμενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την προστασία των παιδιών.

Κλείνοντας τη δημόσια ακρόαση η Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου τόνισε ότι η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και η οικογενειακή πολιτική είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. "Είναι πανευρωπαϊκή αναγκαιότητα η λήψη δέσμης συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων που θα επιτρέπουν, όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά γενικά σε νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν όσα παιδιά επιθυμούν».

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΣΚΟΥΣΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ; ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

16/02/2007: Διευκρινίσεις για την πρόθεση της Γερμανικής Προεδρίας να προωθήσει μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες έδωσε κατά την Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων και εκπρόσωπος του Συμβουλίου στην ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής πρότεινε με την ερώτησή της προς το Συμβούλιο την αποδοχή ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ποιότητα της οικογενειακής ζωής, ανάλογο με το Ευρ. Σύμφωνο για τη Νεολαία (22-23 Μαρτίου 2005) και εκείνο για την Ισότητα των δυο Φύλων (23-24 Μαρτίου 2006). "Είναι καιρός να προχωρήσουμε σε πολιτικές αποφάσεις που θα αφορούν σε ουσιαστικές ενισχύσεις και διευκολύνσεις, ώστε οι νέοι να εκπληρώσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά" δήλωσε η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, υπογραμμίζοντας την αλληλένδετη σχέση οικονομικής ανάπτυξης και πληθυσμιακής αύξησης.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου αναφερόμενος στη σχέση αυτή υπενθύμισε το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης της Κομισιόν "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης - από την πρόκληση στην ευκαιρία" (12 Οκτωβρίου 2006). Υπογράμμισε επίσης ότι "η Δημογραφική αλλαγή στην Ευρώπη επηρεάζει όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή μεταξύ των γενεών και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας".

"Τα πρώτα ειδικά μέτρα που θα θέτουν σε εφαρμογή νέες πολιτικές υπέρ της οικογένειας αναμένεται να παρουσιαστούν από τη Γερμανική Προεδρία έως τον Ιούνιο 2007. Μια μόνιμη πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων τόσο από κρατικούς όσο και από κοινωνικούς φορείς πρόκειται να αποτελέσει η προτεινόμενη από τη Γερμανική Προεδρία "Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Οικογένειες".

Η ευρωβουλευτής κ. Παναγιωτοπούλου χαιρέτισε την πρόθεση να δοθεί το πολιτικό σύνθημα έναρξης, όχι μιας υποκατάστασης των οικογενειακών πολιτικών, αλλά μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής ουσιαστικών δομικών αλλαγών στην αντιμετώπιση των οικογενειών σε όλους τους τομείς παρέμβασης. Ευχήθηκε τα δημογραφικά φόρα που προωθεί η Ευρ. Επιτροπή να αποτελέσουν σημαντικά κέντρα αναφοράς, όπου οι κοινωνικοί εταίροι και η προσωπική συμβολή του επιστημονικού και επιχειρηματικού κόσμου θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία του σχεδιασμού των πολιτικών αυτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τηρηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατές δομές που θα δώσουν τη δυνατότητα στους γονείς να αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά, προωθώντας και την επαγγελματική τους ανέλιξη. "Είναι απαραίτητη η εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων και η υποστήριξη της οικογένειας στα πρώτα της βήματα", κατέληξε η κ. Παναγιωτοπούλου.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

01/12/2006: Συνέδριο με θέμα "Η Οικογένεια που Φροντίζει" οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στόχος του συνεδρίου ήταν:
α) να αναγνωριστούν οι δυσκολίες παροχής φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες,
β) να αρχίσει ο διάλογος και η ανταλλαγή πληροφόρησης και εμπειριών σχετικά με ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές στήριξης των φροντιστών,
γ) να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προτάσεων, τη διαμόρφωση αιτημάτων, τη σύσταση δικτύων και λοιπών πρωτοβουλιών, ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συνέχεια.

Συντονίζοντας τη θεματική ενότητα "Παρουσίαση καινοτόμων παρεμβάσεων" η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μαρία Παναγιωτοπούλου–Κασσιώτου, εξέθεσε παραδείγματα κρατικής παρέμβασης προς υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας ως χώρου προσφοράς και αλληλοϋποστήριξης.
Η κ. Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας “Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασε τις πρόσφατες Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Σ’ αυτές γίνεται λόγος για το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής , ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημογραφική ανανέωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, με τη στήριξη των οικογενειών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, και την εφαρμογή στην πράξη της ισότητας των φύλων.
Επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας του 2000 έθεσε τον στόχο να δημιουργηθούν έως το 2010 υπηρεσίες φύλαξης για τουλάχιστον 90% των παιδιών άνω των 3 ετών και για τουλάχιστον 33% για τα παιδιά κάτω των 3 ετών. Αναφέρθηκε επίσης σε καλές πρακτικές υποστήριξης του θεσμού της οικογένειας, παροχής επιδόματος για τη φροντίδα μικρών παιδιών και ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη σε οικογένειες και ανέλυσε παραδείγματα που αφορούν στις διαγενεακές εθελοντικές υπηρεσίες. Παρουσίασε επίσης πιλοτικά προγράμματα για την "Οικογένεια, τους Ηλικιωμένους, τις Γυναίκες και τη Νεολαία" που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την συνεχή παρουσία των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή και την εθελοντική τους προσφορά, ώστε αυτοί να αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες στήριξης των νεότερων γενεών.
"Η κοινωνία των πολιτών και ο εθελοντισμός είναι βασικά συστατικά στην ανάπτυξη της οικογενειακής συνείδησης στην Ευρώπη. Καλές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, όπως αυτές που παρέχονται για την αντιμετώπιση της ασθένειας του Alzheimer στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι παράδειγμα και για άλλες ασθένειες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μια νέα μέθοδος υπολογισμού του κόστους της προσφοράς φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες θα ήταν καλή ανταμοιβή της άτυπης εργασίας”, κατέληξε η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=8541

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

26/10/2006: Συνεδρίασε στο Στρασβούργο η Διακομματική Ομάδα του ΕΚ "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού", υπό την προεδρία της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. Μ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, με θέμα την κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τις στατιστικές της Eurostat το 2001 στην ΕΕ των 15 υπήρχαν 4,3 εκατ. μονογονεϊκές οικογένειες. Ο αριθμός αυτής της μορφής οικογενειών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά ανά κράτος μέλος. Στη Σουηδία ή στην Αγγλία οι μονογονεϊκές οικογένειες αντιπροσωπεύουν αντιστοίχως το 22 και 17% στο σύνολο των οικογενειών, ενώ στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το 4 και 3%. Τα νέα κράτη μέλη επίσης αντιμετωπίζουν σοβαρά την αύξηση του φαινομένου: Εσθονία το 17%, στην Τσεχία το 13% , Λεττονία το 15% των οικογενειών.
Kύριος ομιλητής της συνεδρίασης ήταν ο αρμόδιος Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Θέματα, κ. Vladimir Spidla. Μεγάλος αριθμός ευρωβουλευτών, εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών οικογενειακών Οργανώσεων και κοινωνικών φορέων παρακολούθησαν τη συνεδρίαση.
Κατά την παρέμβασή του, ο Επίτροπος ανέφερε ότι η Ευρ. Επιτροπή θα εκδώσει στο τέλος του χρόνου μια μελέτη για τις μονογονεϊκές οικογένειες τονίζοντας ιδιαίτερα ότι το 90% των μονογονεϊκών οικογενειών αποτελούνται από γυναίκες. Επεσήμανε ότι οι υπάρχουσες στατιστικές δεν αντανακλούν απόλυτα την πραγματική κατάσταση για τις μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας, και από την άλλη τα δεδομένα δεν αφορούν σε όλες τις πλευρές της. Οι οικογένειες με ένα γονέα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, αν και μερικές φορές ορισμένες σκοπίμως εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους, ώστε να επωφεληθούν κοινωνικών, φορολογικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων. Ο Επίτροπος τόνισε επίσης ότι οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν θα πρέπει να στηρίζονται μόνο με οικονομικές ενισχύσεις, αλλά και με λήψη γενικότερων μέτρων επισημαίνοντας ότι η φτώχεια αυτών των οικογενειών δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά εξίσου κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική.
Συνεχίζοντας την ομιλία του ο κ. Spidla, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβόμενη τις διάφορες οικογενειακές πολιτικές των κρατών μελών, θα μελετήσει την κατάσταση των μονογονεϊκών οικογενειών και θα παρουσιάσει τις καλές πρακτικές ορισμένων κρατών μελών. Άλλωστε η Κομμισιόν αντιμετωπίζει το κοινωνικό αυτό πρόβλημα υπό το πρίσμα της διαχείρισης του δημογραφικού προβλήματος του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής καθώς και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.
Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων επικαλέστηκαν ιδιαίτερα τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης που θίγουν τις μονογονεϊκές οικογένειες και κυρίως τα παιδιά. Εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μολονότι βλέπει να αμβλύνεται το φαινόμενο με την παρουσία ολοένα και περισσότερων μονογονεϊκών οικογενειών δεν καταδεικνύει τρόπους για την πρόληψη και αποκατάσταση της κατάστασης αυτής.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=8448

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Την ανάγκη για διαρκή και ισορροπημένη τρισδιάστατη ανάπτυξη που θα συνδέει την οικονομική πρόοδο και την ποιότητα της ζωής με την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος, υπογράμμισε η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου ομιλώντας στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, στη διάρκεια συζήτησης για την πρόταση Ψηφίσματος που αφορά στην αναθεωρημένη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης ανέφερε ότι "πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια ενσωμάτωσης της αειφορίας στην χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής, τόσο με εσωτερική διάσταση, όσο και με συνυπολογισμό των εξωτερικών επιπτώσεων των αποφάσεων και των επιλογών για τον παγκόσμιο χώρο". Επεσήμανε επίσης ότι με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να επηρεάσει τις αποφάσεις των άλλων Οργάνων. "Δίνεται μια επιβεβαίωση για την πολιτική και ανθρωπιστική ευαισθησία μας, καθώς και για την συνειδητοποίηση των ευθυνών μας προς τις μελλοντικές γενιές, αφού απαιτούμε αποτελεσματική εφαρμογή της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην αειφόρο ανάπτυξη όλων των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
Συνεχίζοντας την παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής δήλωσε ότι "το ψήφισμα είναι σαφές ως προς τα αιτήματά του. Απαιτεί ένα πρόγραμμα ενιαίο, συνεκτικό και περιεκτικό με συγκεκριμένους στόχους που θα συσπειρώνει σε κοινές επιδιώξεις την κοινή γνώμη και όσους χαράζουν πολιτικές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των δεικτών προόδου πάντα σε σχέση με την ωφέλεια των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης για τον άνθρωπο ως αδιαμφισβήτητη και μοναδική αξία".
"Η οικονομική ευημερία, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, τα οικολογικά αποτελέσματα της ενιαίας διαχείρισης των φυσικών πόρων που σέβονται τις δυνατότητες του φυσικού κόσμου", υπογράμμισε η ευρωβουλευτής, "έχουν νόημα μόνο όταν υπηρετούν τους σημερινούς και αυριανούς πολίτες. Είναι απαραίτητη η περισσότερη και καλύτερη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με προοπτική όλο τον κύκλο της ζωής. Η κατάλληλη εκπαίδευση, η τόνωση της παραγωγικότητας για περισσότερη εργασία, οι επενδύσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, οι φιλικές για την οικογένεια πολιτικές και η φροντίδα για την δημόσια υγεία είναι στόχοι και παράλληλα παράγοντες αειφόρου ανάπτυξης", κατέληξε η Μ. Παναγιωτοπούλου .

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7411

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ

16/05/2006: Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Οικογένεια, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, υπαινισσόμενη την έλλειψη ρητής αναφοράς μέριμνας για την «οικογένεια» στο υπάρχον κείμενο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής στήριξής της με συγκεκριμένη αναφορά στο υπό κύρωση Ευρωσύνταγμα της αξίας και σημασίας του θεσμού. Ομιλώντας χθες στην Ολομέλεια του ΕΚ στο Στρασβούργο η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είπε χαρακτηριστικά:
«Στη διαδικασία αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος για επικύρωση μιας Eυρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης θα ήταν ίσως αποτελεσματική η διόρθωση του κειμένου, ώστε να στηρίξει Θεσμούς που δημιούργησαν και ανέδειξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Σήμερα γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας και διαπιστώνουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία ευρωπαίων γυναικών και ανδρών συνεχίζει να δημιουργεί οικογένειες, να στηρίζει και να στηρίζεται από το θεσμό της οικογένειας. Ας μην επηρεαζόμαστε από τις μειοψηφίες. Η οικογενειακή πολιτική, βέβαια, πρέπει να παραμείνει υπόθεση των κρατών μελών. Η συμπερίληψη όμως της οικογενειακής διάστασης στις διάφορες κοινοτικές πολιτικές θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αμβλύνοντας κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα: ανεργία, φτώχεια, μειωμένη παραγωγικότητα. Πέρα από την ισότητα γυναικών και ανδρών, πέρα από τα δικαιώματα του παιδιού είναι αναγκαία η αναγνώριση των δυσκολιών που συναντά κάθε οικογένεια εν τη γενέσει της και κατά την εξέλιξή της, γιατί αυτές είναι οι κύριες αιτίες του δημογραφικού προβλήματος της Ευρώπης. Για να γίνει η Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη αποδεκτή από τους Ευρωπαίους πολίτες είναι απαραίτητο να δώσει σημασία στην Οικογένεια και τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες», κατέληξε η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7324

Η ΕΕ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΡΩΝ

27/04/2006: Το θέμα των οικονομικών επιδόσεων και της οικογενειακής πολιτικής έθεσε με ερώτησή της στο Συμβούλιο η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.
Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί «εάν το Συμβούλιο θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα και η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν από συγκεκριμένες πολιτικές άμβλυνσης». Ζήτησε επίσης να ενημερωθεί για το «εάν η Αυστριακή Προεδρία σχεδιάζει συγκεκριμένα μέτρα για τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, βελτίωση των συνθηκών και εξάλειψη των εμποδίων που αναγκάζουν τους ευρωπαίους να μην αποκτούν τον αριθμό τέκνων που επιθυμούν».

«Οι αρνητικές δημογραφικές τάσεις έχουν δημιουργήσει ανησυχία στην ΕΕ και η προσαρμογή σε αυτές τις τάσεις έχει καταστεί πολιτική προτεραιότητα για όλο και περισσότερα κράτη-μέλη, - αναφέρει στην απάντησή του το Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτικές στρατηγικές, οι οποίες προορίζονται να συμβάλουν στην έγκαιρη αντίδραση στις μεταβολές που προκύπτουν από το αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής λόγω της σημαντικής προόδου στον τομέα της υγείας και της βελτιούμενης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη, τον αυξανόμενο αριθμό των εργαζομένων άνω των 60 και το σταθερά μειούμενο αριθμό γεννήσεων. Αφότου η Επιτροπή κατέθεσε το Μάρτιο του 2005 την Πράσινη Βίβλο για το δημογραφικό, το Συμβούλιο διεξήγε το Δεκέμβριο του 2005 μια προσανατολιστική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη "δημογραφία και το ανθρώπινο δυναμικό". Οι διάφορες παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής απόψεων αναφέρθηκαν στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων μέσω της διά βίου εκπαιδεύσεως, στην αξία της εργασίας, στη διασφάλιση της πρέπουσας διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και στην ανάγκη να εναρμονιστεί το επάγγελμα με την οικογένεια».
Στη συνέχεια το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Ισότητα, η υψηλής ποιότητας πρόνοια για το παιδί πρέπει να βελτιωθεί αντίστοιχα προς τους σκοπούς των κρατών-μελών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση 2005/2006, την οποία ενέκρινε στις 10 Μαρτίου 2006, κάλεσε τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν μια προσέγγιση για την εργασία που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής, με σκοπό να καταστεί δυνατή η εύκολη μετάβαση από μια απασχόληση σε μια άλλη, να αυξηθεί ο αριθμός των εργατοωρών, να αναπτυχθεί προληπτική πολιτική η οποία θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναζητούν έμμισθη απασχόληση και παράλληλα θα εστιάζεται στους ανειδίκευτους και χαμηλόμισθους εργάτες. Έτσι θα μειωθεί η ανεργία των νέων και θα υλοποιηθούν στρατηγικές για δραστήρια γήρανση. Όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των μεταναστών και των μειονοτήτων.
Τέλος το Ευρ.Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το θέμα "Flexicurity - Ευελιξία μέσω της ασφάλειας" και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που θα επιφέρουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική πολιτική να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα βασίζεται στην ιδέα να επιτευχθεί στην Ευρώπη μια ισόρροπη σχέση μεταξύ ευελιξίας και κοινωνικής ασφάλειας. Οι δυο βασικές αρχές δεν πρέπει να θεωρούνται εναλλακτικές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες κατά την Αυστριακή Προεδρία. Μόνο επί τη βάσει λειτουργικών κοινωνικών συστημάτων και συστημάτων ασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας, η οποία θα προωθεί την διεθνή ανταγωνιστικότητα.
Σχολιάζοντας την απάντηση του Συμβουλίου, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου τόνισε ότι για τα εξαιρετικά περίπλοκα θέματα της ανταγωνιστικότητας και αναπλήρωσης του δημογραφικού ελλείμματος απαιτείται επικεντρωμένη προσπάθεια όλων των μερών με σαφέστερο προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και λήψη περισσότερο συγκεκριμένων μέτρων των οποίων τα αποτελέσματα μπορεί να νιώσει ο ευρωπαίος πολίτης στην καθημερινή του ζωή. Στην Ελλάδα ο νέος νόμος για την οικογένεια στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7287

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

23/03/2006: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης: Παρέμβαση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κ. Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.
Στην Ολομέλεια του Ε.Κ., στις Βρυξέλλες, εγκρίθηκε σήμερα η Έκθεση Πρωτοβουλίας της Επιτροπής Απασχόλησης που καταρτίστηκε με αφορμή τις απαισιόδοξες διαπιστώσεις της Πράσινης Βίβλου για το Δημογραφικό.
Παρεμβαίνοντας κατά τη συζήτηση της Έκθεσης, που συνέταξε με επιμέλεια και ευαισθησία ο άγγλος ευρωβουλευτής κ. Bushill-Matthews (ΕΛΚ), η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., μέλος της παραπάνω Επιτροπής και Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του Ε.Κ., Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού, Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, αναφέρθηκε στις αρνητικές επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος. Η μείωση του νεανικού πληθυσμού της Ευρώπης και η παράλληλη αύξηση των μεγάλης ηλικίας ατόμων, απειλεί δραματικά τον χαρακτήρα της ζωής και το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας: ο πληθυσμός της ΕΕ μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί κατά 10-15% και οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών θα φτάνουν τα 66 εκατομμύρια, ενώ οι έχοντες ηλικία 15-24 θα φτάνουν μόνο τα 48 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού!
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτούνται βέβαια διαγενεακή αλληλλεγγύη, αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. Σίγουρα η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η εξεύρεση εργασίας σε περιβάλλον αειφόρου ανάπτυξης θεωρούνται προϋποθέσεις για το υψηλό βιοτικό επίπεδο. Πριν απ΄όλα, όμως, είναι απαραίτητο να γίνεται σεβαστή η ελευθερία επιλογής αλλά και να διευκολύνεται η άσκηση του θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος των ευρωπαϊκών οικογενειών να αποκτούν όσα παιδιά επιθυμούν χωρίς τα εμπόδια που θέτει η δυσκολία συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ο εντοπισμός αυτών των εμποδίων και εκείνων που υφίστανται εντός εργασιακού χώρου (φορολογία, κατοικία, κόστος εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλισης) είναι ευθύνη των κρατών μελών, καθώς εκείνα αποκλειστικά σχεδιάζουν τόσο την αναπτυξιακή όσο και την οικογενειακή πολιτική.
Η μετανάστευση βέβαια έλυσε πολλές φορές στην ιστορία το πρόβλημα ανανέωσης του πληθυσμού και σήμερα έρχεται να συμπληρώσει προσωρινά το κενό που δημιουργούν οι επιλογές μας: Κανένα ή ένα παιδί και αυτό σε μεγάλη ηλικία; Τί μας οδήγησε όμως σε αυτές τις επιλογές ζωής σε εποχές ειρήνης και ευμάρειας; Η αναζήτηση των αιτιών των δημογραφικών αλλαγών δεν αφορά ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε τις κυβερνήσεις. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ, αλλά στην αρμοδιότητα του κάθε ευρωπαίου πολίτη που θέλει να ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνατότητες του τόσο στον προγραμματισμό της έναρξης της ζωής, όσο και στην επιβολή του τέλους της.
«Για να μην υπάρχει, όμως, δημογραφικό πρόβλημα, για να γεννηθούν νέοι ευρωπαίοι και να περάσουν αξιοπρεπή γηρατειά, χρειάζεται οι μέλλοντες γονείς να έχουν απαιτήσεις από τον εαυτό τους, αξιοπιστία στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και γενικά όραμα ζωής για το παρόν και το μέλλον» κατέληξε η κ.Παναγιωτοπούλου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7194

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

23/02/2006: Δημογραφικές προκλήσεις και αλληλεγγύη των γενεών. Δεκτές όλες οι τροπολογίες της Ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου στην έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης του ΕΚ.
Αποδεκτές στο σύνολό τους έγιναν οι τροπολογίες της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου στην ψηφοφορία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων για την έκθεση σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη των γενεών. Η έκθεση, που συντάχθηκε επί τη βάσει της Πράσινης Βίβλου της Κομισιόν και με κεντρικό θέμα "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών", παρατηρεί τη δημογραφική πτώση σε συνάρτηση με τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών και παραθέτει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της.
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής χαρακτήρισε το δημογραφικό "βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της γηραιάς ηπείρου, αφού ο πληθυσμός της ΕΕ μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί κατά 10-15% και οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 θα φτάνουν τα 66 εκατομμύρια, ενώ οι έχοντες ηλικία 15-24 θα φτάνουν μόνο τα 48 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού".
Με τις τροπολογίες της για το δημογραφικό, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου υπενθύμισε ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο δικαίωμα των γονέων να τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν, αλλά και συμφέρον της κοινωνίας ως συνόλου, δεδομένης της υπογεννητικότητας που επικρατεί επί του παρόντος στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών που θα ενθαρρύνουν την εξάλειψη στερεοτύπων και θα προωθούν τη δικαιότερη κατανομή των οικιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπλέον υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν πολιτικές ευέλικτων ωραρίων εργασίας και ευέλικτων μορφών εργασίας που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις οικογενειακές και καταναλωτικές ανάγκες των εργαζομένων λόγω του έντονου ρυθμού της ζωής.
Με δεδομένο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν το 80% του εργατικού δυναμικού, η ευρωβουλευτής σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βοήθεια σε αυτές, ώστε να προσαρμοστούν σε πιο ισορροπημένη κατανομή θέσεων μεταξύ νέων και ηλικιωμένων εργαζομένων. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρήσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει, λαμβανομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας, να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα δια βίου μάθησης και διατήρησης των ηλικιωμένων εργαζομένων, ώστε οι νέοι να αντλούν εμπειρία και γνώση από τους παλαιούς. Υπογράμμισε επιπλέον ότι η έρευνα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διεξαγωγή μελετών, αναλύσεων και αξιολογήσεων και παρότρυνε τόσο την Κομισιόν όσο και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την καταγραφή των δημογραφικών τάσεων και των επιπτώσεών τους στην κοινωνία, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης της υγείας.
Ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της έγκρισης της έκθεσης, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου παρατήρησε ότι "η δημογραφική ανάκαμψη απαιτεί τη λήψη γενναίων μέτρων που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και ενισχυμένη κοινωνική υποδομή παρέχουσα επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, φύλαξης παιδιών και ιδιαίτερης μέριμνας για τους ηλικιωμένους και τα εξαρτημένα άτομα".

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7123

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ELFAC)

09/02/2006: Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες (ELFAC) με τον Επίτροπο Spidla και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σε συνέχεια της συνάντησης των Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ, κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, κ. Zuzana Roithova, κ. Ribeiro e Castro με τον Επίτροπο για την Απασχόληση κ. Vladimir Spidla , στις 19 Οκτωβρίου 2005, προγραμματίστηκε συνάντηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες και του Επιτρόπου.
Με αυτήν την ευκαιρία, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες (ELFAC) που ιδρύθηκε επίσημα στη Λισαβόνα στις 27 Μαρτίου 2004, επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες ύστερα από πρόσκληση της κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου και του κ. Ribeiro e Castro.
Στα πλαίσια της συνάντησης, οι αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, ( συνομοσπονδία που συγκεντρώνει πολλούς ευρωπαϊκούς Συνδέσμους άλλων ευρωπαϊκών χωρών) παρουσίασαν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους στόχους και τις δραστηριότητές τους για μια δικαιότερη αντιμετώπιση όλων των πολύτεκνων οικογενειών. Κύριος σκοπός τους είναι η ανταλλαγή ιδεών για τη βελτίωση της κατάστασης των οικογενειών στην Ευρώπη. Παράλληλα έθιξαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι διακρίσεις, οι δυσκολίες πρόσβασης στη παιδεία, η αναποτελεσματικότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, η έλλειψη ειδικών φορολογικών μέτρων καθώς και διευκολύνσεων των πολύτεκνων οικογενειών σε θέματα κατοικίας, ηλεκτροδότησης, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.α.
Όλοι οι επεμβαίνοντες συμφώνησαν πως η οικογενειακή πολιτική οφείλει να παραμείνει στην εθνική ευθύνη αλλά είναι αισθητή η ανάγκη ανταλλαγής καλών πρακτικών και δημιουργίας πλαισίου δράσης με σκοπό τη στήριξη της οικογενειακής ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα σημείωσαν την ανάγκη εξάλειψης των διακρίσεων που υφίστανται οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και αναγνώριση του ευάλωτου από κινδύνους χαρακτήρα τους.
Τέλος, οι αντιπρόσωποι της ELFAC εξέφρασαν την επιθυμία να αναγνωρίσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, το ρόλο κλειδί που έχουν οι οικογένειές για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7064

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

08/02/2006: Ευρωπαϊκός Διάλογος για το Δημογραφικό: Νέες Δράσεις για την Οικογένεια. Συμμετοχή της Ευρωβουλευτού της ΝΔ, κ. Μ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου σε Συνέδριο που οργανώθηκε από την Αυστριακή Προεδρία για το Δημογραφικό πρόβλημα.
Μεγάλο συνέδριο με θέμα "Δημογραφικές προκλήσεις - η οικογένεια χρειάζεται συμμάχους" οργάνωσαν στις 2-3 Φεβρουαρίου, στη Βιέννη, η Αυστριακή Προεδρία της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσημα προσκεκλημένη, ως εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος "Δημογραφία και Μετανάστευση", η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και συνέβαλε στην διαμόρφωση των συμπερασμάτων του.
Στόχος της Διάσκεψης ήταν η προώθηση του Ευρωπαϊκού διαλόγου για τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της Ευρώπης που ξεκίνησε πέρσι με την δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. H Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα πρωτοφανή για περίοδο ειρήνης δημογραφική κρίση: το 2003, η αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού ήταν μόνο 0.04%. O δείκτης γονιμότητας βρίσκεται κάτω από το απαιτούμενο όριο (2.1 παιδιά ανά γυναίκα) για την ανανέωση του πληθυσμού και σε πολλά κράτη μέλη έχει πέσει κάτω από 1.5 παιδιά ανά γυναίκα. Είναι, λοιπόν, άμεση ανάγκη να εξευρεθούν τρόποι για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος μεταξύ άλλων με πολυδιάστατες δράσεις για την οικογένεια και καλύτερο συνδυασμό της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Η Διάσκεψη της Αυστριακής Προεδρίας επικεντρώθηκε στις ενδοοικογενειακές σχέσεις με έμφαση στο ρόλο των ανδρών στην οικογενειακή ζωή, την κινητικότητα των εργαζομένων και τις επιπτώσεις της στην οικογένεια και στις συνεργασίες που πρέπει να αναπτυχθούν για να βελτιωθούν οι διαγενεακές σχέσεις. Το Συνέδριο κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
• ανάγκη ανάπτυξης ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου, όπου πρωταρχικό ρόλο θα έχει η κοινωνία των πολιτών, με στόχο την προσαρμογή στις νέες ανάγκες, που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση, και τη δημιουργία ενός χώρου ελευθεριών,
• συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της ΕΕ και του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη ενός πλαισίου υπηρεσιών που θα βοηθά στην λειτουργία της οικογένειας και την ιδιωτική ζωή με έμφαση στην εξομάλυνση των διακρίσεων και την απόδοση δικαίου κατά τις διαγενεακές σχέσεις,
• ανάγκη ευελιξίας και ασφάλειας στα πλαίσια της κινητικότητας και συμμαχίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.
Σχολιάζοντας τη σημασία του ενδιαφέροντος αυτού Συνεδρίου, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου επεσήμανε ότι "η εκπαίδευση, η υγεία, οι ασφαλίσεις, οι υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος είναι τομείς που στηρίζουν την ομαλή λειτουργία της οικογένειας, αλλά και εξαρτώνται από αυτήν. Η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, η αλληλεγγύη, η σωστή εφαρμογή των αρχών της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Έτσι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φυσιολογικής κάλυψης του μεγάλου κενού που προβλέπουν οι δημογραφικές μελέτες κατά την περίοδο 2005-2030".

Τέλος, θυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γ. Διευθυντή Κοινωνικών Υποθέσεων της Κομισιόν, κ. Vignon, "μας χρειάζονται φτερά, αλλά μας χρειάζονται και ρίζες", ευχήθηκε η Αυστριακή Προεδρία να συμβάλει τα μέγιστα στην προώθηση των παραπάνω στόχων.


http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=7059

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

13/12/2005: Προσκεκλημένη της γαλλικής κυβερνήσεως, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργάνωσε στο Παρίσι, στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Θέματα, κ. Spidla, ο οποίος μίλησε για την ανθρωποκεντρική μορφή της οικογένειας στην Ευρώπη, o κ. Dominique Libault, του γαλλικού Υπουργείου Υγείας και Αλληλεγγύης, εκπρόσωποι φορέων κοινωνικής ασφάλισης από τις 25 χώρες της ΕΕ καθώς και κοινωνικοί επιστήμονες.
Στην εισήγησή της με θέμα: “Οι οικονομικές επιδόσεις και οικογενειακή πολιτική “, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής τόνισε ότι οι πολιτικές για την προστασία της οικογένειας αποτελούν τη βάση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Μόνο με συντονισμένες και μακράς διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος της Ευρώπης, να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δραματικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, γενικά, να προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά κέρδη. Τα κράτη μέλη πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουν τις οικογένειες στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά, λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για την προστασία της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, χορηγώντας οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για γονείς που σταμάτησαν να δουλεύουν εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Η κ. Παναγιωτοπούλου, απευθυνόμενη ιδιαίτερα στον Επίτροπο, κ.Spidla, ζήτησε από την Ε.E. να ενδιαφερθεί για τη συλλογή συγκριτικών πληροφοριών για τις οικογενειακές πολιτικές των κρατών μελών και τη γνωστοποίησή τους στα άλλα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διακρατική συνεργασία.
"Tο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έχει, όμως, κοινό κέντρο το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, όπως άλλωστε και όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Η κοινωνική φροντίδα για την οικογένεια αποτελεί προστιθέμενη αξία και λειτουργεί ανταποδοτικά ενισχύοντας τελικά την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία: ό,τι συλλογικά δοθεί για την οικογένεια, εκείνη το επιστρέφει στην κοινωνία πολλαπλασίως", υπογράμμισε καταλήγοντας η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6848

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

08/12/2005: "Εθνική επένδυση η λήψη μέτρων για την στήριξη της ελληνικής οικογένειας", δήλωσε η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο για την Οικογένεια.
Το επιστημονικό κέντρο ενημέρωσης και στήριξης παιδιών, εφήβων, αλλά και ενηλίκων "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ" διοργάνωσε το Σάββατο 4/12/2005 το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο οικογενειακών φορέων με θέμα: "Γονείς - παιδιά - εγγόνια: Η αλυσίδα της ελληνικής οικογένειας - δεσμοί αγάπης και παράδοση". Στο συνέδριο στο οποίο παρευρέθηκαν,μεταξύ άλλων, η Aναπλ.Υπουργός κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, η βουλευτής κ. Κατερίνα Παπακώστα, η αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Τ. Κανελλοπούλου, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου ανέπτυξε το θέμα: "Η ευρωπαϊκή πορεία της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας".
Η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας “Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού”, πoυ αμέσως μετά την εκλογή της ως Ευρωβουλευτής επανίδρυσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσίασε τη νέα διάσταση που αποκτά η πολιτική στήριξης των οικογενειών ενόψει των δημογραφικών προκλήσεων καθώς και την ανάγκη υποστήριξης της ελεύθερης επιλογής των νέων να δημιουργήσουν ή να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. “Οι στάσεις ζωής, οι αξίες και τα ιδανικά που και σήμερα μέσα στην ποικιλομορφία των ελληνικών οικογενειών εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως θεμέλια της διαγενεακής αλληλεγγύης, όχι μόνο πρέπει να στηριχθούν, αλλά και να προβληθούν ως παράδειγμα στον ευρωπαϊκό χώρο”, τόνισε χαρακτηριστικά.
Όπως, εξάλλου, δήλωσε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη λήξη του συνεδρίου, είναι πολύ θετικό και ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των οικογενειών που θα θελήσουν να αποκτήσουν και τρίτο παιδί. "Εκτός όμως από την επιδοματική ενίσχυση και τη φοροαπαλλαγή, η στήριξη των οικογενειών πρέπει να προέλθει από την ευνοϊκή αποδοχή και την υποστήριξή τους από όλα τα μέλη της κοινωνίας. Η ενίσχυση των γεννήσεων δεν επιτυγχάνεται μόνο με τεχνητά μέσα, αλλά κυρίως με την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των γενεών”, κατέληξε η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6832

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΕΩΝ

15/11/2005: Το Ινστιτούτο Μελετών για την Οικογένεια του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Καταλονίας διοργάνωσε το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη, με πρωτοβουλία του Πρυτάνεως Dr. Josep Argemí και του Διευθυντού του Ινστιτούτου κ. Raúl Sanchez, Διεθνές Συμπόσιο, με θέμα: "Οικογένεια, Εκπαίδευση και Φύλο". Την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του ΕΚ "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού", κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, ενώ κατά την λήξη τα συμπεράσματα διατύπωσε ο Πορτογάλος Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. José Ribeiro e Castro.
Μετά την προσφώνηση του Πρυτάνεως και ενώπιον πυκνού ακροατηρίου, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου υπενθύμισε κατά την ομιλία της το «στοίχημα» των λαών της Ευρώπης να καταστήσουν την Ε. Ε. πρώτη παγκόσμια δύναμη στηριζόμενη στην οικονομία της γνώσης, με σεβασμό στο περιβάλλον και διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου. Πίσω από τη φιλόδοξη αυτή επιδίωξη, της οποίας χρονικό περιθώριο είναι το 2010, ελλοχεύει ο κίνδυνος του «δημογραφικού χειμώνα» της Ευρώπης, ενός φαινομένου χωρίς προηγούμενο, το οποίο αναλύει η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιευμένη το Μάρτιο 2005, με τίτλο «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών». Η κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου υπογράμμισε, εξάλλου, τις σημαντικές επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης στα περισσότερα κράτη-μέλη, τόσον στον οικονομικό όσο στον κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. «Η αύξηση της διαρθρωτικής ανισορροπίας της πυραμίδας των ηλικιών θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Η χαλάρωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων θέτει σε κίνδυνο τη διαγενεακή αλληλεγγύη. Οι αναφερόμενες κοινοτικές πολιτικές συμβάλλουν εδώ και χρόνια στην πρόληψη των δημογραφικών αλλαγών:
• η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση,
• η μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
• ο σεβασμός της αρχής της ισότητας και τα μέτρα επιτυχημένου συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
• η καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και η προσέγγιση πολιτικών για τη μετανάστευση,
• η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των "γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής",
• το Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
• οι διερευνητικές μελέτες για τις δημογραφικές εξελίξεις, και
• η έρευνα για την υγεία της γεροντικής ηλικίας.»
Ως επένδυση για το μέλλον της Ευρώπης και την αναστροφή της δημογραφικής πορείας της, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής πρότεινε την υιοθέτηση από τα κράτη-μέλη ενεργού οικογενειακής πολιτικής με την αρωγή οριζόντιων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αρμοδιότητα των κρατών-μελών μπορεί να στοχεύσει:
• στην παροχή ποιοτικής παιδείας και κατάρτισης,
• στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία και την οργάνωσή της, ώστε να συνδυάζεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα,
• στην αντιμετώπιση της τρίτης ηλικίας ως οικονομικού και κοινωνικού κεφαλαίου,
• στην εξασφάλιση παροχών και φροντίδας για τους ηλικιωμένους και κοινωνικά ασθενείς.
Καταλήγοντας η κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου τόνισε χαρακτηριστικά: «Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να σχεδιάσουν βραχυπρόθεσμα μέτρα ανάλυσης και σύγκρισης των οικογενειακών πολιτικών, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ανάδειξη καλών πρακτικών και έρευνα των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της δημογραφικής κάμψης».

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6728

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

21/10/2005: Συνάντηση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Spidla με θέμα τις πολύτεκνες οικογένειες.
Οι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Zuzana Roithova (Τσεχία), κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου (Ελλάδα) και κ. Ribeiro e Castro (Πορτογαλία) συναντήθηκαν με τον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Spidla για να συζητήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες σε διάφορους τομείς και να παρουσιάσουν τις ειδικές τους ανάγκες.
Στη συνάντηση αυτή, οι ευρωβουλευτές προσπάθησαν να εστιάσουν το ενδιαφέρον του Επιτρόπου σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι πολύτεκνες, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η ίση μεταχείριση, οι δυσμενείς φορολογικές πολιτικές και ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εξίσου, υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα της οικογένειας όχι μόνο ως παράγοντα αύξησης του πληθυσμού αλλά και ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Παναγιωτοπούλου –Κασσιώτου, τόνισε ότι οι αρμόδιοι δεν θα πρέπει να ενδιαφέρονται μόνο για τις προβληματικές πλευρές του θεσμού της οικογένειας, π.χ. μονογονικές οικογένειες και διαζύγια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές πολιτικές ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει στις πολιτικές της τις θετικές πτυχές και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της οικογένειας, καθώς και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στις ανάγκες των πολυμελών οικογενειών. Η κοινωνική συνοχή τόσο στη Δυτική, όσο και στην Ανατολική Ευρώπη στηρίζεται στην οικογένεια, ενώ αυτό που λείπει δεν είναι τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα της κοινωνικής νομοθεσίας.
Σε απάντηση στη σχετική πρόταση των ευρωβουλευτών για τη δημιουργία ενός φόρουμ για τις πολυμελείς οικογένειες της Ευρώπης, όπου θα μπορούσαν να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών, ο Επίτροπος κ. Spidla ανέφερε ότι η Επιτροπή βρίσκει την ιδέα εξαιρετική και θα προσπαθήσει να τη συμπεριλάβει μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης της Πράσινης Βίβλου για το Δημογραφικό της Ευρώπης.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6663

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

13/10/2005: Ένταξη των μεταναστών στην Ευρώπη με τη βοήθεια του σχολείου και της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης: Παρέμβαση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ., M. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, στην Ολομέλεια του ΕΚ.
Την ανάγκη διδασκαλίας των επίσημων ευρωπαϊκών γλωσσών στην ΕΕ και τη φροντίδα διατήρησης της γλωσσικής ταυτότητας των νέων ευρωπαίων που μετακινούνται και μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος, υπογράμμισε η ευρωβουλευτής της Ν.Δ, κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου. Συγκεκριμένα η Ελληνίδα ευρωβουλευτής με παρέμβασή της στην Ολομέλεια του ΕΚ στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια συζήτησης της έκθεσης του κ. Miguel Portas, περί ενσωμάτωσης των μεταναστών στην ΕΕ μέσω της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης, υπενθύμισε ότι η ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση μέσα στην ΕΕ είναι μια από τις βασικές ελευθερίες των πολιτών της.
"Η ανακατανομή και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε ποιοτικές θέσεις εργασίας συνιστά απαραίτητη τακτική για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Στρατηγική της Λισσαβόνας έως το 2010", συνέχισε η κ. Παναγιωτοπούλου. "Η πολύγλωσση εκπαίδευση και η παροχή ποιοτικής βασικής δια βίου εκπαίδευσης τόσο σε νέους, όσο και σε ενήλικες ευρωπαίους πολίτες, παράλληλα με τους μετανάστες, αποτελεί βασικό τους δικαίωμα, αλλά και επένδυση όχι μόνο για κάθε κράτος, αλλά και για την ΕΕ στο σύνολό της. Ταυτόχρονα η διατήρηση της ευρωπαϊκής πολυμορφίας αποτελεί επιτακτική πολιτιστική ανάγκη".
Οι θετικές επισημάνσεις της έκθεσης, βοήθησαν στην αναδιαμόρφωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα της Οδηγίας 77/486 του Συμβουλίου περί σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουμένων εργαζομένων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου υπογράμμισε τρία βασικά σημεία που πρέπει να τύχουν έμπρακτης εφαρμογής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο:
• Σεβασμός της αρμοδιότητας των κρατών μελών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης.
• Προώθηση εκμάθησης και διατήρησης της ικανότητας χρήσης της μητρικής γλώσσας των μεταναστών με φροντίδα της χώρας προέλευσης/καταγωγής τους και σε συμφωνία με την χώρα υποδοχής.
• Συντονισμένη προσφορά και ελεγχόμενη χρήση από τα κράτη μέλη των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών με την εποπτεία της Επιτροπής.
• Τέλος, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία που έχει για τη χώρα μας η αναδιαμόρφωση και αναπροσαρμογή της παραπάνω Οδηγίας δεδομένης της διασποράς του ελληνικού στοιχείου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6643

ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΊΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

27/09/2005: Ως Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου "Οικογένεια και προστασία του παιδιού", η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου χαιρετίζει τα νέα μέτρα της Ελληνικής Κυβέρνησης για τις μητέρες που αποκτούν τρίτο παιδί καθώς και τα μέτρα για τις πολυμελείς οικογένειες.
«Εύχομαι η προσπάθεια της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και η ενίσχυση της παραγωγικότητας της χώρας μας να ευοδωθούν, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω υποστήριξη των οικογενειών και των νέων. Όπως αναφέρεται και στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δημογραφικό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την χώρα μας, είναι ανησυχητική η διαπίστωση ότι μειώνονται οι γεννήσεις και αυξάνονται οι θάνατοι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, το ποσοστό γεννήσεων το 2003 ανερχόταν στο 9,5‰, αντιστοιχούσαν δηλαδή, 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, ενώ οι θάνατοι ξεπερνούσαν το 9,6‰. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΕΚΚΕ το κοινωνικό πορτρέτο της Ελλάδας παρουσιάζει το 1/5 του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Παρήγορο όμως είναι το γεγονός, ότι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα "οι Έλληνες παραμένουν πιστοί στο θεσμό του γάμου και η οικογένεια εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην στήριξη των μελών της".
Η Ελλάδα με τον εμπνευσμένο σχεδιασμό μέτρων οικογενειακής πολιτικής και την εξασφάλιση γενναίων κινήτρων μπορεί να γίνει πρωτοπόρος επίλυσης του πανευρωπαϊκού δημογραφικού προβλήματος και της διατήρησης της διαγενεακής αλληλεγγύης. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα ανδρών και γυναικών να ιδρύσουν οικογένεια, συνεχίζοντας τους ρόλους των γονέων τους και κληροδοτώντας τη ζωή στα παιδιά τους γιατί μόνο αυτό εγγυάται την ισορροπία των κοινωνιών».

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6583

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

05/09/2005: Τα μέτρα που λαμβάνονται, αλλά και οι ελλείψεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων ανθρώπων, αναφέρονται στην απάντηση του Συμβουλίου σε ερώτηση της ευρωβουλευτού της Ν.Δ. κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.
Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής ανέφερε τη γενική διαπίστωση ότι ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και νέων ζει στην Ευρώπη σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και τόνισε ότι τις προσεχείς δεκαετίες πρόκειται να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των Ευρωπαίων νεαρής ηλικίας. Υπό αυτό το πρίσμα, η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου με την κοινή της ερώτηση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, ζήτησε να πληροφορηθεί, εάν οι δύο θεσμοί προτίθενται να κατοχυρώσουν νομικά το δικαίωμα συμμετοχής των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων νέων στο κοινοτικό κεκτημένο, και να μεριμνήσουν με ειδικές δράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αξιοποίησης του σημαντικού αυτού ανθρωπίνου κεφαλαίου, ώστε να μην πέφτουν θύματα ποικίλων μορφών εκμετάλλευσης.
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας, αναφέρει στην απάντησή του το Συμβούλιο, προωθεί κατά βάση την ιδέα της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης.
Ενώ η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης, θεωρούνται ως προϋποθέσεις ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η πρόοδος στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων κοινωνικής συνοχής σε συνδυασμό με αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι οι βασικοί παράγοντες που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, στην πρόσφατη κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την κοινωνική προστασία και συμμετοχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στοχεύουν κυρίως στην παρεμπόδιση της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη διευκόλυνση της μετάβασης - ιδιαίτερα των αποφοίτων με χαμηλά προσόντα - από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Στοχεύουν επίσης στην αύξηση της πρόσβασης των μειονεκτουσών ομάδων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και ενσωμάτωσή τους στην προώθηση της δια βίου μάθησης και στην ηλεκτρονική εκμάθηση (e-learning) για όλους. Πολλοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για περισσότερες και αποτελεσματικότερες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η εξάλειψη της παιδικής φτώχειας θεωρείται επίσης σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της διαγενεακής κληρονομικότητας της φτώχειας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόωρη επέμβαση για εκπαίδευση των μειονεκτούντων παιδιών και στην ενίσχυση των εισοδημάτων των γονέων και των οικογενειών. Πολλές χώρες δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών ως βάση για τη χάραξη πολιτικής. Στην κοινή έκθεση ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ιδιαίτερα, τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες ολοκλήρωσης των στόχων κοινωνικής ενσωμάτωσης σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, να κάνουν καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού και να διασφαλίσουν ότι τα διαρθρωτικά ταμεία θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
Το Συμβούλιο προτείνει η προσεχής διαδικασία αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2005, να εστιαστεί στα μέχρι σήμερα αποτελέσματα προκειμένου να προετοιμαστεί ένας νέος κύκλος ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για το 2006. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουν πως οι εθνικές στρατηγικές μπορούν να γίνουν αποτελεσματικότερες με τη χρήση στόχων, συγκριτικών μετρήσεων αξιολόγησης και δεικτών, καλύτερης διασύνδεσης με την οικονομία και τις πολιτικές απασχόλησης, αποτελεσματικού ελέγχου, αξιολόγησης και χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων. Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εθνικές στρατηγικές είναι σε θέση να συμπεριλάβουν την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, άλλους ενδιαφερόμενους, και να αυξήσουν την επαγρύπνηση για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Τέλος, στην απάντησή του το Συμβούλιο αναφέρει ότι το ζήτημα της απασχόλησης των νέων ήταν αντικείμενο συζήτησης της άτυπης συνεδρίασης των υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Μπέλφαστ στις 7 και 8 Ιουλίου.
Το ετήσιο στρογγυλό τραπέζι για την κοινωνική ενσωμάτωση που θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη στις 17 και 19 Οκτωβρίου θα επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες που καθορίζονται στην κοινή έκθεση σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση, ειδικότερα όσον αφορά στην απασχόληση και την κατάρτιση των νέων. Επίσης, η διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Μάντσεστερ στις 14 Οκτωβρίου θα εξετάσει πως το Ταμείο υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές στην προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης για όλους.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=6492

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

27/04/2005: Ανταποκρινόμενη στην επίσημη πρόσκληση του Προέδρου του τμήματος κοινωνικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, κ. Malosse, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού" , Κα. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, παρουσίασε χτες ενώπιον των μελών του τμήματος, τις δραστηριότητες της Διακομματικής Επιτροπής.
Κεντρικός στόχος των εργασιών της Διακομματικής Ομάδας είναι η ενσωμάτωση του θεσμού της οικογένειας στις κοινοτικές πολιτικές γιατί όπως τόνισε η Πρόεδρος, "παρόλο που η οικογένεια δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των κοινοτικών αρμοδιοτήτων, η πλειοψηφία των κοινοτικών πολιτικών επηρεάζουν άμεσα την οικογενειακή ζωή στο σύνολό της. Συνεπώς, η προστασία της οικογένειας πρέπει να έχει κεντρική θέση κατά την παραγωγή του κοινοτικού δικαίου".
Αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, προσέθεσε ότι και στη νέα Συνθήκη δεν απορρέει ευθέως κοινοτική αρμοδιότητα για την οικογένεια, υπάρχουν ωστόσο διατάξεις που ευνοούν την δημιουργία οικογένειας και την προστασία των παιδιών επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την ενσωμάτωση πολιτικών υπέρ του θεσμού στις νομοθετικές εργασίες της Κοινότητας.
Τέλος, η Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι υπό το φως των νέων δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, η Στρατηγική της Λισαβόνας για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματικά, εάν η οικογένεια και η νεολαία δεν τύχουν πλήρους στήριξης. Τόσο το "Νέο Σύμφωνο για τους Νέους" (εαρινή σύνοδος 23 - 24 Μαρτίου 2005) όσο και η "πράσινη" βίβλος της επιτροπής για τις δημογραφικές εξελίξεις" ανοίγουν προοπτικές για συζήτηση και συναινετικό σχεδιασμό συντονισμένων δράσεων υπέρ της οικογένειας.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5980

ΑΣ ΧΑΡIΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ

07/04/2005: Η φετινή διεθνής ημέρα της υγείας είναι αφιερωμένη σε δυο κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, φροντίδας και περίθαλψης: τη μητέρα και το παιδί. Το σύνθημά της είναι "Ας χαρίσουμε σε κάθε μητέρα και παιδί την ευκαιρία που τους αξίζει", Με αφορμή τη σημερινή ημέρα και επειδή η υψηλότερη ποιότητα ζωής μαζί με το δυναμισμό της οικονομίας και την εξασφάλιση του κοινωνικού κράτους και του ποιοτικού περιβάλλοντος είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Λισσαβόνας η κ. Μαρία Παναγωτοπούλου - Κασσιώτου, Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής, Οικογένεια και Παιδί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έθεσε τα εξής ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Πώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται πολιτικές προστασίας της υγείας και της ζωής δύο από τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες ευρωπαίων πολιτών, των μητέρων και των παιδιών, ευάλωτων σε ασθένειες και κινδύνους και πληττομένων από έλλειψη υποστήριξης για περίοδο που αρχίζει πριν από τη σύλληψη, και μετά την εγκυμοσύνη και τις πρώτες ημέρες της ζωής, επεκτείνεται στη βρεφική και παιδική ηλικία;
2.Δεδομένης της δημογραφικής κατάστασης των κρατών μελών της ΕΕ, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί το κοινοτικό κεκτημένο, όχι μόνο σε θέματα ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τη μητέρα και το παιδί, αλλά και σε θέματα κοινωνικής υποστήριξης, νομικής προστασίας και κατοχύρωσης των οικονομικών δυνατοτήτων απόκτησης αγαθών υγείας για χρονικές περιόδους της ζωής, αποφασιστικές για την αύξηση του ευρωπαϊκού πληθυσμού;"
Κατά την επίσημη έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Απρίλιος 2005), οι μητέρες και τα παιδιά ηλικίας μέχρι πέντε ετών κινδυνεύουν ιδιαίτερα από την θνησιμότητα. Η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου τονίζει ότι συχνά και σε θεωρούμενα πλούσια κράτη της ΕΕ παρατηρείται έλλειψη περίθαλψης για τις μητέρες πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη, τη γέννηση και την βρεφική και παιδική ηλικία. Η ανεπαρκής προστασία σε θέματα υγείας και η αποφυγή της εγκυμοσύνης έχει συχνά ως αίτια το υψηλό κόστος και τις οικονομικές δυσχέρειες.
"Αποτελεί ηθική και πολιτική επιταγή η υψηλής ποιότητας παροχή κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών για τη μητέρα και το παιδί. Η χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε ελλείμματα και στον τομέα της προστασίας της παιδικής ηλικίας και της στήριξης της μητέρας, πρέπει να αποκτήσει ένα σύστημα υγείας που δικαιούται η ελληνική κοινωνία στο οποίο η ιδιαίτερη φροντίδα για τα δυο αυτά ευαίσθητα κύτταρα του κοινωνικού ιστού, θα είναι εμφανέστερη και αποτελεσματικότερη. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και τα μέτρα που έχει λάβει η Νέα Διακυβέρνηση της χώρας: η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου Υγείας και Αλληλεγγύης για ανάπτυξη στενότερης σχέσης και συνεργασίας με τον πολίτη, η αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και ένα πλούσιο πρόγραμμα μέτρων που ανακοίνωσε στις 18 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός", κατέληξε η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5899

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

24/02/2005: Συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο το Προεδρείο της επανασυσταθείσης Διακομματικής Ομάδας "Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού" υπό την Προεδρία της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου.
Στη συνεδρίαση, τα μέλη του Προεδρείου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τον κ. Graham Taylor, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Θεμάτων και Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κ. Taylor παρουσίασε τις τρέχουσες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα οικογένειας και προστασίας του παιδιού. Κατά την παρουσίασή του ο κος Taylor υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι η οικογένεια και τα παιδιά παρόλο που δεν είναι θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες κοινοτικές πολιτικές και να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας τους. Επίσης τόνισε ότι τόσο η ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο υπό επικύρωση Σύνταγμα της Ευρώπης, όσο και η αναβάθμιση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών που συμπεριλαμβάνονται στους στόχους της ΕΕ, ανοίγουν καινούργιες προοπτικές ερμηνείας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας προς όφελος της οικογένειας.
Τα μέλη του Προεδρείου συνέκλιναν στην άποψη ότι οι ριζικές αλλαγές που έχουν γίνει στη δομή της οικογένειας απαιτούν αρμονική σύζευξη μεταξύ των οικογενειακών και των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων κατά την λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων. Η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου κάλεσε τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεταφέρει στην Επιτροπή την αναγκαιότητα παρουσίασης νέων συγκριτικών στοιχείων για επιτυχημένες κοινωνικo-οικογενειακές πολιτικές των Κρατών - Μελών προκειμένου να αποτελέσουν έναυσμα για νέες δυναμικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της. Χρειάζονται πρωτοποριακές πολιτικές προσεγγίσεις που να διαπερνούν διαφόρους τομείς, όπως στέγαση, φροντίδα παιδιών, απασχόληση, μόρφωση, υγεία κλπ. Αυτή η ανάγκη αποτυπώνεται στην πρόσφατα δημοσιευμένη (9 Φεβρουαρίου) Νέα Κοινωνική Ατζέντα για το 2005 - 2010 και αναμένεται να προβληθεί και στην Πράσινη Βίβλο για το Δημογραφικό της Ευρώπης που συντάσσεται και πρόκειται να δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5791

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ, ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

31/01/2005: Η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κα Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, σε ερώτηση που υπέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε θέμα καθορισμού ενιαίου για όλα τα κράτη μέλη ποσοστού επί του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στο χορηγούμενο επίδομα για κάθε παιδί και νέο που διαβιεί στην ΕΕ.
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει εξασφάλιση ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την ελεύθερη μετακίνηση αυτών και των γονέων τους σύμφωνα με το Άρθρο 39 της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
Ο Επίτροπος, κ. V. Spidla, αρμόδιος για εργασιακά και κοινωνικά θέματα, στην απάντησή του αναφέρει ότι η Συνθήκη δεν περιλαμβάνει όρους που να αναφέρονται άμεσα στο πώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώνουν τα επιδόματα για τα παιδιά και τους νέους. Η οργάνωση, η διάρθρωση και η χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου εισοδήματος, είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών.
Τα επιδόματα για παιδιά και νέους μπορούν, κατά την άποψη του Επιτρόπου, να θεωρηθούν κοινωνικές παροχές. Σ΄αυτά, επομένως, έχουν πρόσβαση τα πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, μια και το άρθρο 39 ΕΚ παγιώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Η απάντηση καταλήγει με την παρατήρηση ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν επιβάλλει την εναρμόνιση τέτοιων κοινωνικών παροχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να καθορίζει ποια επιδόματα χορηγεί και σε ποιο ύψος".
Η Ευρωβουλευτής, κα Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, δήλωσε ότι στόχος της ερώτησής της δεν ήταν η επανάληψη της γνωστής και νομότυπης τοποθέτησης της Επιτροπής, αλλά μια πρόκληση για καινοτόμο δράση που θα εξασφάλιζε σε όλους τους νέους της Ευρώπης τις ελάχιστες προϋποθέσεις για ασφαλή και ποιοτικά εγγυημένη διαβίωση και εκπαίδευση σε όποιο σημείο της Ευρώπης και αν βρίσκονται.
"Είναι γνωστές οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη και τα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν από την γήρανση του πληθυσμού. Το επίδομα για παιδιά και νέους που ζούν στην Ευρώπη, καθορισμένο σε μια ενιαία για όλες τις χώρες βάση, θα έδινε προοπτική για εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η παραγωγικότητα, στηριγμένη στη νέα γνώση, κατά την άποψη της κας Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου, δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε στην ενεργό γήρανση ούτε στην προσωρινή εξασφάλιση ανθρωπίνων πόρων προερχόμενων από τη μετανάστευση. Η επένδυση πρέπει να γίνει στη νέα γενιά της Ευρώπης" κατέληξε η Ευρωβουλευτής.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5703

ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

01/10/2004: Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το ετήσιο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την κοινωνική κατάσταση, το δημογραφικό και την οικογένεια, σε συνεργασία με το Αυστριακό Ινστιτούτο Έρευνας για την οικογένεια και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων, με θέμα ''Οι επερχόμενες γενιές της Ευρώπης: δημογραφικές τάσεις και κοινωνικές αλλαγές''.
Σε ομιλία της κατά την έναρξη του συνεδρίου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κα. Μαρία Παναγιωτοπούλου - Κασσιώτου αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του θέματος ''οικογένεια" που ως γνωστόν δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τόνισε την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα των ερευνών της δεκαετούς λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την υποστήριξη πολιτικών που θα λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο την δημογραφική εξέλιξη της Ευρώπης αλλά και τις πολλαπλές ανάγκες και δυνατότητες προσφοράς των οικογενειών, προκειμένου η νέα γενιά να εργαστεί θετικά για μια Ευρώπη κοινωνική και ανταγωνιστική.

http://www.epp-ed.eu/Press/showPRExport.asp?PRExportID=5074